За свободните вечери

Сайт на Общински културен институт "Красно село"

Сайт на Руския информационен център в София

Сайт на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" www.nma.bg


Културни събития с вход свободен вижте тук
На тоя календар може да проверите по датата в какъв ден от седмицата е проявата. Със стрелките в горното поле се задават датата, годината и месеца.


Къде да отидем в София?

Това е сайт с програмите на театри, кина, културни инститтути в столицата.

©TD"ALEKO KONSTANTINOV1899" ikiseva@abv.bg